Chương trình đã mang lại rất nhiều kiến thức bổ ích cho các anh chị em trong tổ chức, giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực chiến để chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người cách thức triển khai ngoài thực tế, từ đó giúp các anh chị có sự ứng dụng trong các hoạt động sẽ thực tiễn.