Mặc dù đã đọc một số sách, tài liệu liên quan đến PR nhưng việc được học hỏi, được trao đổi trực tiếp với các anh chị ở AIM Academy là điều rất bổ ích. Đó không chỉ là những lý thuyết suông, mà là những kiến thức từ thực tiễn, những ví dụ điển hình mà các anh chị đã từng trải qua và chia sẻ.