Điều mình tâm đắc nhất chính là cách các anh chị nhìn nhận về nghề, cách anh chị luôn bảo không có bản kế hoạch đúng hay sai mà luôn rộng mở với những ý tưởng, lập luận của học viên dù những ý tưởng này kì lạ hay cũ kỹ nhàm chán.