Khóa học miễn phí Tap Into Social Commerce. Đăng ký ngay.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

Sự kiện

AIM Academy liên tục tổ chức các sự kiện hội thảo Marketing & Communication nhằm mục đích networking, định hướng nghề nghiệp cũng như chia sẻ những xu hướng mới nhất trong ngành.