Ưu đãi 15% khóa học Market Insights.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

Sự kiện

AIM Academy liên tục tổ chức các sự kiện hội thảo Marketing & Communication nhằm mục đích networking, định hướng nghề nghiệp cũng như chia sẻ những xu hướng mới nhất trong ngành.