AIM vừa cập nhật những ebook mới! Tải ngay nhé!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

Elearning
VI EN

ADVANCED MARKETING MANAGEMENT

Trở thành Marketing Director tự tin với tư duy lấy

hiệu quả kinh doanh làm gốc 

 • 0 Học viên tự tin tham gia thị trường lao động

 • 0 Chương trình đào tạo theo yêu cầu được tổ chức cho các khách hàng doanh nghiệp

 • 0 Thí sinh tham gia 10 cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ

LỢI ÍCH CỦA
KHÓA HỌC

 • Khóa học đào tạo nguồn Marketing Director cho tương lai với tư duy lấy hiệu quả kinh doanh làm gốc và phát triển toàn diện kỹ năng chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo

 • Định hình rõ rệt chân dung của Marketing Director là sự phát triển vượt bậc từ cấp độ thực thi đến cấp độ quản lý, chứ không phải làm việc lâu năm, tích lũy nhiều kinh nghiệm thì ắt sẽ trở thành Marketing Director

 • Đào tạo các kỹ năng marketing cao cấp như xây dựng chiến lược marketing dài hạn, vận dụng mô hình kinh doanh, quản lý danh mục sản phẩm đa dạng, phát triển chiến lược giá, lên kế hoạch ngân sách, và đánh giá hiệu quả tài chính

 • Phát triển kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng lãnh đạo, xây dựng đội ngũ hoạt động hiệu quả, xây dựng mối quan hệ với các phòng ban chủ chốt trong doanh nghiệp như kinh doanh và thương mại

 • Các kiến thức và kỹ năng được chắt lọc từ những ứng dụng thành công của các tập đoàn đa quốc gia và các tập đoàn bản địa lớn  

 • Dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên là nhân sự cấp cao trong ngành Marketing & Communication với kinh nghiệm đa dạng từ các tập đoàn đa quốc gia và kinh nghiệm khởi nghiệp 

 • Kết thúc khóa học, học viên xây dựng chiến lược marketing trong khung thời gian 1 năm để thể hiện tư duy chiến lược dài hạn 

 • Kết nối tuyển dụng, giới thiệu cơ hội việc làm

ĐỐI TƯỢNG HỌC

 • Marketers ở vị trí quản lý tầm trung như brand managers, marketing managers, marketing specialists tại các tập đoàn đa quốc gia hoặc các tập đoàn nội địa có quy mô lớn, muốn phát triển sự nghiệp hướng đến vị trí quản lý cấp cao, dẫn dắt phòng marketing trong doanh nghiệp 

 • Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc startup kiêm nhiệm vai trò quản lý phòng ban marketing có thể theo học khoá học này nhưng cần trang bị kiến thức căn bản về marketing và quản trị thương hiệu 

NỘI DUNG
KHÓA HỌC

MARKETING DIRECTOR VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING GẮN LIỀN VỚI KINH DOANH

Với mục tiêu phát triển sự nghiệp, vươn đến vị trí Marketing Director, lãnh đạo phòng Marketing, người học cần nhìn nhận rõ chân dung, vai trò, trách nhiệm, cũng như những điều kiện cần và  đủ để có thể tự tin đảm nhận vị trí này. Song song đó, người học được trang bị kiến thức về mô hình kinh doanh Canvas (Business Model Canvas) và ứng dụng mô hình này trong quy xây dựng chiến lược marketing. Từ đó, đảm bảo được yêu cầu công việc quan trọng nhất của vị trí Marketing Director là xây dựng chiến lược marketing gắn liền với kinh doanh, đóng góp vào việc tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Buổi 1: Chân dung Marketing Director
 • Hiểu rõ trách nhiệm của Marketing Director

       Phân biệt sự khác biệt giữa cấp độ quản trị marketing (Marketing management) và cấp độ thực thi marketing (Marketing executive) 

       Nhận định vai trò và mô tả công việc của vị trí Marketing Director

       Nhìn nhận sự mong đợi của chủ doanh nghiệp đối với vị trí Marketing Director

 • Xây dựng nền tảng của vị trí quản trị marketing (Marketing management) 

       Xây dựng nền tảng về quản trị chiến lược marketing (Marketing strategic management)

       Hiểu biết về quản trị thương hiệu (Brand management) và xây dựng thương hiệu mạnh (Building strong brands)

       Nắm bắt về truyền thông tích hợp (Integrated marketing communication)

       Trang bị kiến thức về phân tích thị trường (Market analysis) và dữ liệu (Data marketing)

Buổi 2: Mô hình kinh doanh Canvas (BMC - Business Model Canvas) và ứng dụng trong vai trò Marketing Director
 • 9 yếu tố trụ cột của BMC và cách sử dụng BMC để hiểu về mô hình kinh doanh của chính mình và của đối thủ  

      Phân khúc khách hàng (Customer segment), cam kết giá trị (Value proposition), quản trị quan hệ khách hàng (Customer relationship), kênh (Channels)

      Nguồn lực chủ đạo (Key resources), hoạt động chính (Key activities), đối tác chính (Key partners)

      Dòng doanh thu (Revenue stream), kết cấu chi phí (Cost structure)

 • Xoáy sâu vào những yếu tố trụ cột quan trọng và gắn kết chặt chẽ với chức năng marketing 

      Phân khúc khách hàng (Customer segment)

      Cam kết giá trị (Value proposition)

 • Ứng dụng BMC trong xây dựng chiến lược marketing 

Buổi 3: Chiến lược marketing gắn liền với chiến lược kinh doanh (1)
 • Thấu hiểu sự phát triển của marketing trong kỷ nguyên mới: Từ marketing 1.0 đến marketing 5.0 

 • Nhận biết mối liên hệ giữa chiến lược kinh doanh (Business strategies) và chiến lược marketing (Marketing strategies)

 • Cách xây dựng chiến lược marketing góp phần thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh (Business goal)

Buổi 4: Chiến lược marketing gắn liền với chiến lược kinh doanh (2)
 • Xây dựng kế hoạch marketing (Marketing plan) 

       Bối cảnh hiện tại và phân tích SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities, threats)

       Sứ mệnh (Mission), định hướng (Direction), và mục tiêu (Objectives)

       Quyết sách marketing (Marketing decisions) và kế hoạch (Plan)

       Dịch vụ khách hàng (Customer service) và marketing nội bộ (Internal marketing)

       Dự báo (Forecasts) và chi tiết tài chính (Financial details)

       Thực thi (Implementation) và kiểm soát (Control) 

 • Trải nghiệm một bản kế hoạch marketing mẫu

PHÒNG MARKETING, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

Bên cạnh các kỹ năng về chiến lược, để chuẩn bị đảm nhận vị trí Marketing Director, người học cần trang bị kỹ năng lãnh đạo, và xây dựng đội ngũ. Đây là học phần rất thú vị khi truyền tải  những kỹ năng mềm cốt lõi, giúp Marketing Director tương lai tự tin dẫn dắt phòng Marketing, làm việc hòa hợp cùng với các phòng ban khác trong doanh nghiệp. 

Buổi 5: Phòng Marketing trong một doanh nghiệp
 • Xây dựng phòng Marketing để thúc đẩy tăng trưởng trong doanh nghiệp

      Bắt đầu từ bộ máy cấu trúc của doanh nghiệp có quy mô nhỏ, trung bình, lớn

      Xác định vai trò và trách nhiệm 

 • Phối hợp cùng các phòng chủ lực khác trong quá trình hoạch định chiến lược marketing

      Nắm bắt cách thức phòng Marketing phối hợp làm việc cùng phòng Kinh doanh (Sales department)

      Nắm bắt cách thức phòng Marketing phối hợp làm việc cùng phòng Tiếp thị Thương mại (Trade department)

Buổi 6: Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ
 • Nắm bắt phần cốt lõi của kỹ năng lãnh đạo

      Biết về kỹ năng và đặc tính của người lãnh đạo 

      Hiểu những phong cách lãnh đạo khác nhau 

      Tìm hiểu sâu về kỹ năng ảnh hưởng (Influencing) và thúc đẩy động lực (Motivating)

 • Xây dựng đội ngũ làm việc hiệu quả (Effective team)

      Tập hợp đội ngũ và xây dựng văn hoá đội ngũ (Team culture)

      Hoạch định đội ngũ (Team planning) và vận hành (Operation)

      Là một thành viên trong đội ngũ 

 • Thiết lập tiêu chí đánh giá hiệu quả của đội ngũ (KPIs - Key performance indicators) và đánh giá hiệu quả công việc 

      Thiết lập KPIs

      Đo lường kết quả và quy trình 

      Xây dựng phương pháp đánh giá (Evaluation methods)

      Khen thưởng xứng đáng 

QUẢN LÝ BỘ DANH MỤC SẢN PHẨM ĐA DẠNG VÀ PHỨC TẠP

Quản lý bộ danh mục sản phẩm đa dạng và phức tạp là thách thức lớn đối với vị trí Marketing Director. Khi chưa ở vị trí lãnh đạo, các chuyên gia marketing ít được cọ xát với bài toán khó này. Do đó, cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để nắm bắt cách quản lý bộ danh mục sản phẩm hiệu quá, trên cơ sở nhu cầu, phân khúc thị trường, từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và làm giàu tài sản thương hiệu (Brand equity).

Buổi 7: Quản lý bộ danh mục sản phẩm đa dạng và phức tạp
 • Xác định nhu cầu/ phân khúc để nhắm chọn thị trường tương ứng với tầm nhìn và nguồn lực của doanh nghiệp

 • Quản lý bộ danh mục sản phẩm để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh

 • Phân tích điểm thuận lợi và bất thuận lợi của sự phức tạp trong bộ danh mục sản phẩm 

 • Quản lý cấu trúc thương hiệu (Brand architecture) để xây dựng tài sản thương hiệu (Brand equity) và tăng trưởng thương hiệu (Brand growth)

CHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ LÊN KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

Xây dựng chiến lược giá và lên kế hoạch ngân sách là yêu cầu sống còn của công việc Marketing Director. Điều này đòi hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm, sự logic, tư duy chiến lược, và sự sắc bén. Học phần này cung cấp nhiều mô hình được ứng dụng thành công tại các tập đoàn đa quốc gia để người học có thể áp dụng một cách có hệ thống và tự tin hoàn thành trọng trách này.

Buổi 8: Chiến lược giá
 • Phân tích chi phí lợi ích 

       Ra quyết định dựa trên cơ sở tài chính

       Ứng dụng các bước phân tích chi phí lợi ích 

 • Xác định chiến lược thương hiệu và chiến lược giá 

       Ứng dụng mô hình phân khúc thị trường - nhắm chọn mục tiêu - định vị (STP - Segmenting - Targeting - Positioning)

       Xác định định vị thương hiệu và định vị giá 

 • Biết cách định giá sản phẩm hữu hình và sản phẩm dịch vụ  

       Xem xét định phí, biến phí và lãi trên biến phí

       Xem xét điểm hoà vốn 

 • Xây dựng cấu trúc giá và lợi nhuận 

       Tiếp cận những yếu tố chính trong cấu trúc giá 

       Cân nhắc lợi nhuận gộp (Gross profit), lợi nhuận của hoạt động kinh doanh (Operating profit), và lợi nhuận ròng (Net profit)

 • Xây dựng chiến lược giá 

       Thấu hiểu mô hình kinh doanh 

       Xác định sản phẩm và dịch vụ

       Đưa ra các lợi ích hấp dẫn và chiến lược giá 

Buổi 9: Lên kế hoạch ngân sách
 • Nắm vững kiến thức căn bản về finance và kế toán 

       Hiểu về chủ đích tài chính và định nghĩa kế toán 

       Nắm bắt các mẫu báo cáo kế toán thông dụng 

 • Hiểu các loại ngân sách và chuẩn bị ngân sách và chuẩn bị ngân sách hoạt động 

       Ngân sách hoạt động (Operating budgets), dự toán vốn đầu tư (Capital budgets) và dự báo dòng tiền (Cash budgets)

       Chuẩn bị ngân sách hoạt động

 • Lên kế hoạch ngân sách và quản trị ngân sách 

       Dự báo và dự toán ngân sách

       Đo lường ngân sách

       Chuẩn bị báo cáo ngân sách 

 • Hiểu về quy trình lên ngân sách với doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ 

       Xây dựng ngân sách tổng thể (Master budget)

       Tạo ngân sách kinh doanh, tiếp thị, và ngân sách khác

TÀI CHÍNH CĂN BẢN DÀNH CHO MARKETING DIRECTORS

Kiến thức tài chính có thể là điều bất lợi đối với người làm marketing. Nhưng ở vị trí Marketing Director thì không thể từ chối mảng kiến thức quan trọng này. Đây là học phần giúp Marketing Director tương lai trang bị những hiểu biết cốt lõi về tài chính để tăng cường sự nhạy bén với những con số và đưa ra những quyết định có cơ sở, gắn liền với lợi ích kinh doanh.

Buổi 10: Tài chính căn bản dành cho Marketing Directors
 • Nắm bắt kiến thức căn bản về tài chính

       Biết các khái niệm và mục đích của tài chính

       Hiểu các loại báo cáo tài chính thông dụng và ý nghĩa 

 • Hiểu báo cáo Lãi và Lỗ (P&L - Profit and Loss) 

       Phân tích tầm quan trọng của tỷ lệ lãi gộp (Gross profit margin)

       Xác định chi phí marketing trong báo cáo Lãi và Lỗ

 • Nhận định vai trò của tài chính trong marketing 

       Hiểu cách tài chính hỗ trợ trong việc xác định và quản lý ngân sách tiếp thị để đạt được hiệu quả cao nhất  

       Sử dụng dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị và xác định ROI (Return on investment)

       Cách tài chính đóng vai trò chiến lược trong việc xác định hướng đi cho các chiến lược tiếp thị dựa trên khả năng tài chính của công ty 

 • Thực hành phân tích báo cáo Lãi và Lỗ và đánh giá chiến dịch tiếp thị

ĐÁNH GIÁ SƠ KHẢO BẢN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC MARKETING

Phát triển bản kế hoạch chiến lược marketing dựa trên các kiến thức đã học và trình bày bản thảo để tiếp nhận góp ý của giảng viên, từ đó học viên hoàn thiện bài làm và chuẩn bị cho buổi thuyết trình cuối khóa.

Buổi 11: Đánh giá sơ khảo bản kế hoạch chiến lược marketing
 • Kết nối các kiến thức đã học để có cái nhìn toàn cảnh về hoạch định chiến lược marketing  

 • Trình bày bản thảo của bản kế hoạch chiến lược marketing dựa trên vấn đề thực tế mà học viên đang đảm nhận hoặc do trainer đặt ra

 • Giảng viên góp ý để học viên cải tiến bản kế hoạch marketing 


THUYẾT TRÌNH CUỐI KHÓA


Buổi 12: Thuyết trình cuối khóa
 • Xây dựng kế hoạch chiến lược thương hiệu trong khung thời gian 1 năm 

 • Nhận góp ý và nhận xét của giảng viên 

 • Hỏi đáp 

SỰ CẦN THIẾT
CỦA KHÓA HỌC

 • Trong doanh nghiệp, phòng marketing thường bị dán nhãn là “chỉ biết tiêu tiền”, “lãng phí 50% ngân sách mà không biết phí chỗ nào”. Định kiến này cần phải được xoá bỏ bằng một thế hệ Marketing Directors kiểu mới, với hiểu biết sâu rộng về marketing, về chiến lược kinh doanh, và về tài chính. Mọi quyết sách về marketing đều phải dựa trên chiến lược marketing thấu đáo gắn liền với hiệu quả kinh tế, chứ không phải chỉ mang về những chỉ số tiếp thị - truyền thông lấp lánh. Chưa hết, bên cạnh năng lực chuyên môn, Marketing Directors kiểu mới còn cần phát triển kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp. 

 • Khóa học Advanced Marketing Management do AIM Academy cùng các chuyên gia marketing cấp cao thiết kế và cho ra đời với mục tiêu đào tạo những nhà quản trị marketing cấp cao như Marketing Director, Marketing Manager, với trọng trách lèo lái chức năng marketing cho doanh nghiệp. Bằng sự chú trọng toàn diện cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo, AIM Academy tin rằng một ngày không xa thế hệ Marketing Director mới sẽ nâng tầm vị thế của marketing, lấy hiệu quả kinh doanh làm gốc.

GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC

 • ĐẶNG THỊ HOÀI AN

  Co-founder, Head of Communication

  IMS Marketing

 • ĐỖ ĐỊNH PHƯƠNG

  Head of Marketing

  Pocari Sweat Vietnam

 • HUỲNH KIM BẢO TRÂN

  Co-founder, CEO

  Pet Wonderland

HỌC VIÊN CHIA SẺ