Ưu đãi 10% cho khóa học Google Ads All In One.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án tốt nghiệp chọn lọc của học viên AIM Academy - nguồn tham khảo phong phú về nhiều lĩnh vực trong Marketing & Communication.