Ưu đãi 15% khóa học Market Insights.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án tốt nghiệp chọn lọc của học viên AIM Academy - nguồn tham khảo phong phú về nhiều lĩnh vực trong Marketing & Communication.