Khám phá kho ebook của AIM!

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này trước khi truy cập và sử dụng Dịch vụ kết nối tuyển dụng trên website Marketingandadvertisingjobs.vn của Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY. Bằng việc truy cập và sử dụng website, bạn chấp thuận và tuân thủ Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ kết nối tuyển dụng trên website MarketingandAdvertisingJobs. Bản cập nhật mới nhất (nếu có) sẽ được đăng tại tại đây và AIM ACADEMY sẽ không thông báo đến từng Khách hàng hoặc đối tác, vì vậy bạn hãy quay lại trang này thường xuyên để cập nhật chính sách mới nhất.

CÁC KHÁI NIỆM

 • Marketingandadvertisingjobs.vn (sau đây gọi là “Trang web MarketingandAdvertisingJobs”)
 • Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “AIM ACADEMY”)
 • “Cơ sở dữ liệu AIM ACADEMY” bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm đăng trên các trang web MarketingandAdvertisingJobs, và/ hoặc tất cả thông tin/ hồ sơ của các ứng viên, và/ hoặc đơn đăng ký dự thi của các thí sinh, và/ hoặc thông tin của các các nhà tuyển dụng được đăng ký với AIM ACADEMY. 
 • “Dịch vụ kết nối tuyển dụng” là bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc kết nối tuyển dụng được cung cấp bởi AIM ACADEMY. 
 • “Hồ sơ cá nhân” là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng. 
 • “Văn bản” bao gồm tất cả văn bản trên trang web AIM ACADEMY, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn. 
 • “Bạn" và/ hoặc “Người dùng” và/ hoặc “Khách hàng" đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web MarketingandAdvertisingJobs và/hoặc các Dịch vụ kết nối tuyển dụng. 
 • “Nội dung người dùng” là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web MarketingandAdvertisingJobs. 
 • DỊCH VỤ CỦA MARKETINGANDADVERTISINGJOBS.VN


  Marketingandadvertisingjobs.vn là một trang web được thiết kế cho phép những Người dùng đăng thông báo tuyển dụng và/ hoặc xem các công việc do những Người dùng khác đăng lên, hoặc tương tác với những Người dùng khác. Marketingandadvertisingjobs.vn do Công ty sở hữu và điều hành. Trang web Marketingandadvertisingjobs chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà Người dùng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên trang web của Marketingandadvertisingjobs mà Người dùng ó thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ Người dùng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”). 

 • VIỆC ĐĂNG KÝ, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT
  • Để sử dụng Dịch vụ kết nối tuyển dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của AIM ACADEMY, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho AIM ACADEMY là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào AIM ACADEMY sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. 
  • Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý nhận các thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của trang web Marketingandadvertisingjobs. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho trang web Marketingandadvertisingjobs bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên trang web Marketingandadvertisingjobs hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của AIM ACADEMY.
  • Khi bạn đăng ký sử dụng trang web Marketingandadvertisingjobs, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với AIM ACADEMY ngay lập tức bằng cách liên hệ email contact@aimacademy.vn.
  • Nếu AIM ACADEMY có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Marketingandadvertisingjobs, AIM ACADEMY có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc AIM ACADEMY có thể tạm dừng tài khoản của bạn. 
  • Trường hợp bạn mất mật khẩu hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web Marketingandadvertisingjobs: 
   • Bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh; và 
   • Bạn chịu trách nhiệm sẽ bồi thường toàn bộ cho AIM ACADEMY trong trường hợp AIM ACADEMY có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại. 
  • Bạn chịu trách nhiệm với việc đăng ký của bạn. 
  • Nếu bạn tin rằng sản phẩm đăng ký bản quyền của bạn đã được tải lên, đăng tải hay sao chép lên trang web này và được sử dụng trên trang web này theo cách thức xâm phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho AIM ACADEMY tại email contact@aimacademy.vn.
  • AIM ACADEMY và tất cả những công ty liên kết của AIM ACADEMY tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và AIM ACADEMY yêu cầu Người dùng của AIM ACADEMY, người giữ tài khoản và những đối tác về nội dung cũng ý thức như vậy. Việc sao chép, thay đổi, trình bày hay thực hiện công khai những sản phẩm đăng ký bản quyền khi không được quyền tạo nên sự xâm phạm bản quyền. Theo điều kiện sử dụng trang web này, bạn đồng ý không dùng trang web này hay bất cứ trang nào khác của AIM ACADEMY để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác bằng bất cứ cách nào. 
  • AIM ACADEMY không chịu trách nhiệm khi Người dùng lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó. Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật, Người dùng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. AIM ACADEMY có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm mà không cần báo trước.
 • QUYỀN TRUY CẬP VÀ THU THẬP THÔNG TIN


  Vui lòng đọc kỹ Quy Định Bảo Mật Thông Tin Người Dùng đăng trên trang web của AIM ACADEMY.

 • QUY ĐỊNH AN TOÀN TRANG MARKETINGANDADVERTISINGJOBS.VN
  • Người dùng không được xâm phạm hay cố xâm phạm sự an toàn của bất cứ trang web nào thuộc AIM ACADEMY, bao gồm trang web Marketingandadvertisingjobs, bao gồm mà không giới hạn:
   • Dữ liệu truy cập không nhằm mục đích cho Người dùng hoặc đăng nhập thành một máy chủ hoặc tài khoản mà Người dùng không có quyền truy cập
   • Không được phép nhưng cố gắng khảo sát, quét hay kiểm tra những lỗ hổng, mức độ an toàn của hệ thống hoặc mạng
   • Cố gây trở ngại đối với bất cứ Người dùng, người sở hữu hay hệ thống mạng nào, bao gồm mà không giới hạn thông qua việc đưa virus vào, làm quá tải bất cứ trang web nào thuộc AIM ACADEMY, bao gồm trang web Marketingandadvertisingjobs, hoặc 
   • Giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/ IP (Internet protocol suite) hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất cứ email hay nhóm thông tin nào. Việc xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể chịu trách nhiệm pháp lý. 
  • Đạo đức Người dùng. Khi sử dụng Dịch vụ kết nối tuyển dụng của AIM ACADEMY và truy cập vào trang web Marketingandadvertisingjobs, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau: 
   • Chống Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông tin chống phá Nhà Nước Việt Nam 
   • Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc
   • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định 
   • Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân 
   • Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định 
   • Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo
   • Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam
   • Hạn chế hoặc ngăn cản Người dùng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác 
   • Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật địa phương, liên bang, quốc gia hoặc quốc tế 
   • Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp 
   • Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác
   • Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập đến trang web Marketingandadvertisingjobs
   • Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác 
   • Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó
   • Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin. 
   • Sử dụng trang web Marketingandadvertisingjobs cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến 
   • Đăng ký tài khoản số lượng lớn và tự động. Các tài khoản được đăng ký một cách tự động và/ hoặc có hệ thống với số lượng lớn, theo toàn quyền đánh giá của Công ty, được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này. 
   • Hoạt động không đúng mục đích. Bất kỳ hành vi lạm dụng và/ hoặc sử dụng trang web Marketingandadvertisingjobs sai lệch khỏi mục đích tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm, theo toàn quyền đánh giá bởi Công ty, sẽ có thể được xem là vi phạm và sẽ bị áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này. 
   • Quấy rầy Người dùng khác. Công ty mong muốn tạo môi trường tự do và lành mạnh cho hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm việc làm của tất cả Người dùng. Khi sử dụng trang web Marketingandadvertisingjobs, bạn cần cân nhắc cẩn thận các nội dung do mình đưa lên vùng tương tác và các phản hồi đối với Người dùng khác. Nếu Công ty nhận được phản ánh về bất kỳ hành vi quấy rầy nào (bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi đe dọa, đưa ra các nội dung trống rỗng hoặc chuỗi ký tự/ từ ngẫu nhiên không có nghĩa và/ hoặc không liên quan đến các nội dung tương tác hợp lý, gửi thư rác, sử dụng các hình thức lừa dối nhằm lôi kéo sự chú ý hoặc nhằm mục đích tiếp thị thương mại) làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ, cản trở khả năng tiếp cận thông tin, đem lại sự không thoải mái cho Người dùng khác, Công ty, ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo và/ hoặc hoàn lại tiền đối với Người dùng bị báo cáo sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này. 
 • NHỮNG HẠN CHẾ SỬ DỤNG ĐẶC BIỆT

   

  Những trang web thuộc AIM ACADEMY và trang web Marketingandadvertisingjobs chỉ có thể được dùng cho mục đích hợp pháp bởi những cá nhân tìm kiếm công việc và thông tin nghề nghiệp và những doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên. Công ty đặc biệt ngăn cấm việc dùng trang web này với bất cứ mục đích nào khác, và tất cả những Người dùng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây: 

  • Đăng bất kỳ thông tin sai về tiểu sử hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng bạn (đăng hộ người khác) 
  • Đăng bất kỳ giấy phép kinh doanh, kế hoạch, hội viên câu lạc bộ, thông tin về cách thức kinh doanh, đòi hỏi tuyển dụng những thành viên khác, nhà phân phối 
  • Sử dụng dữ liệu đơn xin việc thuộc trang web Marketingandadvertisingjobs cho bất cứ mục đích nào khác khi là một nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên, bao gồm mà không giới hạn ở việc sử dụng thông tin trong kho dữ liệu này để bán hoặc giới thiệu bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào 
  • Gửi thư hoặc email, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến Người dùng của trang web Marketingandadvertisingjobs 
  • Xóa hoặc xem lại bất cứ dữ liệu được đăng bởi bất cứ một người hay một tổ chức nào khác 
  • Sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay quy trình nào gây cản trở hoạt động thích hợp của trang web Marketingandadvertisingjobs hay bất cứ hoạt động được kiểm soát trên trang này
  • Nếu bạn có mật khẩu cho phép truy cập đến vùng không công khai của trang web này, việc tiết lộ hay chia sẻ mật khẩu của bạn cho bên thứ ba hoặc dùng mật khẩu cho những mục đích khác đều không được phép.
 • CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


  Nội dung do Người dùng cung cấp

  • Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: 
   • Bạn sở hữu nội dung mà bạn đăng lên 
   • Việc đăng và sử dụng nội dung trên không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác 
   • Bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn nợ do nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ 
  • Mặc dù mục đích của AIM ACADEMY là cung cấp Dịch vụ kết nối tuyển dụng nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ kết nối tuyển dụng có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/ hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, AIM ACADEMY có quyền xóa bất kỳ nội dung nào khỏi Dịch vụ kết nối tuyển dụng vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của bất kỳ trang web nào thuộc AIM ACADEMY. AIM ACADEMY có quyền trục xuất Người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới các trang web thuộc AIM ACADEMY và/ hoặc sử dụng các Dịch vụ kết nối tuyển dụng khi vi phạm Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. AIM ACADEMY được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu AIM ACADEMY tin rằng Nội dung người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho AIM ACADEMY, gây thiệt hại đến thương hiệu AIM ACADEMY hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc AIM ACADEMY để mất Người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ kết nối tuyển dụng có thể tiếp tục được AIM ACADEMY lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. AIM ACADEMY sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ kết nối tuyển dụng nào hoặc việc mất mát bất kỳ nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng internet có thể không an toàn và rằng việc gửi nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn. 
  • AIM ACADEMY sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin đăng tải của bên thứ ba nào, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải nội dung trên các trang web thuộc AIM ACADEMY, bao gồm trang web Marketingandadvertisingjobs. Tuy nhiên, AIM ACADEMY sẽ cố gắng sử dụng mọi biện pháp kiểm soát và hạn chế tối đa các trường hợp tin tuyển dụng lừa đảo, thông tin không đúng....để bảo vệ Người dùng. AIM ACADEMY không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn. 
  • AIM ACADEMY đánh giá cao những thông tin từ Khách hàng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến Dịch vụ kết nối tuyển dụng của AIM ACADEMY và trang web Marketingandadvertisingjobs. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của AIM ACADEMY không cho phép AIM ACADEMY chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì AIM ACADEMY đặc biệt yêu cầu. Mặc dù AIM ACADEMY xem xét thông tin phản hồi từ bạn về Dịch vụ kết nối tuyển dụng của AIM ACADEMY nhưng mong bạn vui lòng đóng góp những thông tin chuyên biệt liên quan đến Dịch vụ kết nối tuyển dụng của AIM ACADEMY và vui lòng không cung cấp cho AIM ACADEMY những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu. Mặc dù yêu cầu của AIM ACADEMY là như thế nhưng nếu bạn gửi những đề nghị, ý tưởng, bản vẽ, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (được gọi chung là Ý kiến) thì ý kiến đó sẽ trở thành tài sản của Công ty. Những ai gửi những ý kiến như thế đều không được đòi hỏi bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào đối với vai trò của AIM ACADEMY và AIM ACADEMY sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những ý kiến này. Công ty sẽ sở hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc phát triển sau này thành ý kiến và sẽ được quyền sử dụng không giới hạn những ý kiến này với bất cứ mục đích nào, thương mại hay là gì khác, mà không bồi thường cho bạn hoặc bất cứ người nào cung cấp ý kiến. 


  Nội dung trang web Marketingandadvertisingjobs

  • Dịch vụ chứa nội dung mà AIM ACADEMY sở hữu hoặc cấp phép ("Nội dung AIM ACADEMY"). Nội dung AIM ACADEMY được bảo vệ bởi quy định về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác. Đồng thời giữa bạn và AIM ACADEMY, AIM ACADEMY sở hữu và nắm giữ tất cả các quyền về Dịch vụ kết nối tuyển dụng và Nội dung AIM ACADEMY. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm Nội dung AIM ACADEMY và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung AIM ACADEMY. 
  • Logo và tên AIM ACADEMY và Marketingandadvertisingjobs là các tài sản sở hữu trí tuệ của AIM ACADEMY và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của AIM ACADEMY. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thương mại và/ hoặc bao bì thương mại của AIM ACADEMY và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của AIM ACADEMY.
  • Bạn thừa nhận, trang web Marketingandadvertisingjobs cho phép truy cập đến nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền sở hữu trí tuệ”), và thừa nhận các Quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. 
  • Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên trang web Marketingandadvertisingjobs bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của trang web Marketingandadvertisingjobs và AIM ACADEMY và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. 
  • Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền sở hữu trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu trang web Marketingandadvertisingjobs và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản Thỏa thuận này. 
 • TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
  • AIM ACADEMY không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. AIM ACADEMY không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. AIM ACADEMY không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và AIM ACADEMY từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này. 
  • Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ. 
  • AIM ACADEMY không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào. 
  • Trang web Marketingandadvertisingjobs chỉ là nơi gặp gỡ. Trang web này đóng vai trò là nơi gặp gỡ để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. Công ty không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Kết quả là Công ty không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc. Thêm vào đó, hãy ghi chú những nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn sự nguy hiểm khi bị tấn công cơ thể, liên quan đến người lạ, quốc tịch nước ngoài, những người không đủ tuổi hay những người đưa ra những đòi hỏi sai trái. Bạn thừa nhận tất cả những nguy hiểm liên quan đến những Người dùng khác mà bạn liên hệ thông qua trang web này và/ hoặc những trang web khác thuộc AIM ACADEMY. 
  • Vì không dễ dàng xác nhận Người dùng trên internet nên Công ty không thể và không khẳng định rằng mỗi Người dùng đều thừa nhận về chính họ. Vì AIM ACADEMY không và không thể tham gia vào những giao tiếp của những Người dùng với nhau hoặc kiểm soát hành vi của những người tham gia trên bất cứ trang web nào thuộc AIM ACADEMY, do vậy bạn cần trao đổi với một hoặc nhiều Người dùng, bạn không đưa ra cho Công ty (và những đại lý/ hoặc nhân viên của AIM ACADEMY) những thỉnh cầu, đòi hỏi, thiệt hại (trực tiếp và không trực tiếp, được biết và không được biết, được mong đợi và không được mong đợi, được tiết lộ và không được tiết lộ), nảy sinh hay bằng bất cứ cách nào liên quan đến những tranh luận như thế. 
  • AIM ACADEMY không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những thông tin do những Người dùng khác cung cấp có giá trị thông qua trang web này và/ hoặc những trang web khác thuộc AIM ACADEMY. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể gây khó chịu, có hại, không chính xác và trong một vài trường hợp sẽ được ghi sai tên hoặc giả vờ ghi sai. 
  • AIM ACADEMY mong rằng bạn sẽ dùng cảnh báo và ý nghĩa chung khi sử dụng trang web này và/ hoặc những trang web khác thuộc AIM ACADEMY. 
  • Nội dung trang web này có thể có những điều không chính xác hoặc những lỗi do đánh máy. Công ty không đại diện cho sự không chính xác, trách nhiệm pháp lý, sự hoàn hảo hay kịp thời của bất cứ trang web nào thuộc AIM ACADEMY hay nội dung của trang web này. Việc dùng trang web Marketingandadvertisingjobs và nội dung trang web đều tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Những thay đổi theo định kỳ được thực hiện trên những trang web thuộc AIM ACADEMY và có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. 
  • Bạn nhận thức và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm với hình thức, nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do bạn đặt trên trang web Marketingandadvertisingjobs. Những nhà tuyển dụng chỉ chịu trách nhiệm với những gì họ đăng tải trên trang web Marketingandadvertisingjobs. 
  • Công ty không được xem là một nhà tuyển dụng đối với việc bạn sử dụng bất cứ trang web nào thuộc AIM ACADEMY nào và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong công việc, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải công việc trên trang web Marketingandadvertisingjobs. 
 • GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

   

  Trong mọi tình huống, AIM ACADEMY, những nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong trang web Marketingandadvertisingjobs, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: 

  • Dịch vụ 
  • Nội dung AIM ACADEMY 
  • Nội dung người dùng
  • Việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ
  • Mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của AIM ACADEMY hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác
  • Bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác
  • Lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ
  • Hoặc, mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của Người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc AIM ACADEMY đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). 

   

  Trong mọi trường hợp, AIM ACADEMY, những nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong trang web Marketingandadvertisingjobs, không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong. 

 • MỐI LIÊN HỆ VỚI NHỮNG TRANG KHÁC VÀ SỰ BẢO ĐẢM
  • Bằng việc đăng tuyển dụng trên trang web Marketingandadvertisingjobs, bạn hiểu rằng thông tin tuyển dụng, thông tin của công ty bạn và một số thông tin cần thiết khác có thể được đăng tải trên hệ thống các website đối tác của AIM ACADEMY nhằm gia tăng hiệu quả đăng tuyển mà không cần thông báo trước. Trường hợp công ty bạn không muốn hiển thị thông tin trên các website đối tác của AIM ACADEMY, vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn để được hỗ trợ. 
  • Trang web này và những trang web khác thuộc AIM ACADEMY chứa những liên hệ với những trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự xác nhận từ Công ty cho những nội dung của những trang liên kết của bên thứ ba và không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến nội dung hay độ chính xác của những tài liệu trên những trang web như thế của bên thứ ba. Nếu bạn quyết định truy cập những trang web liên quan của bên thứ ba thì bạn tự chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.
  • Bạn đồng ý bảo vệ, đảm bảo và giữ cho Công ty, nhân viên, giám đốc và người được ủy quyền được vô hại và chống lại những đòi hỏi, hành động, yêu cầu, bao gồm mà không giới hạn những phí tài khoản và theo luật hợp lý, đưa ra hay gây ra (i) bất cứ tài liệu nào bạn cung cấp cho trang web Marketingandadvertisingjobs, (ii) bất cứ nội dung trang web bạn sử dụng hay (iii) vi phạm của bạn đến những Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này. Công ty sẽ không cung cấp thông báo cho bạn ngay khi có bất cứ đòi hỏi, chỉnh sửa hay tiến trình nào như thế và sẽ giúp bạn, với chi phí của bạn, trong sự bảo vệ những yêu cầu, thay đổi hay tiến trình như thế.
 • LÃNH THỔ

   

  Nội dung trang web này có thể được xem xét theo luật pháp hay truy cập từ bên ngoài Việt Nam. Việc truy cập nội dung trang web này có thể được xem là bất hợp pháp bởi một vài trường hợp hay tại một số vùng lãnh thổ. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài Việt Nam thì bạn tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm theo luật pháp sở tại. Nếu bất cứ quy định nào trong Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng được xem là không thích hợp bởi bất cứ cơ quan tài phán nào, những dữ liệu không có giá trị như thế sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của những dữ liệu còn lại.

 • QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
  • Khi phát sinh tranh chấp, Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người dùng vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau: 
   • Bước 1: Người dùng phản ánh qua email contact@aimacademy.vn 
   • Bước 2: Bộ phận chuyên trách của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của Người dùng. Các bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các chính sách mà Công ty đã công bố 
   • Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng, Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. AIM ACADEMY, người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website www.Marketingandadvertisingjobs.vn
  • Thời gian giải quyết khiếu nại trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. 
  • Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của AIM ACADEMY sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 
  • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Dịch vụ kết nối tuyển dụng phải được gửi đến AIM ACADEMY ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại: 
   • Địa chỉ liên lạc: AIM ACADEMY, 146Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
   • Điện thoại: (84) 93 1333 150 
   • Email: contact@aimacademy.vn 
  • AIM ACADEMY sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật. 
  • AIM ACADEMY chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. 
  • Đối với tranh chấp giữa Người dùng với nhau, hoặc tranh chấp với bên thứ ba, có thể AIM ACADEMY sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc AIM ACADEMY sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, AIM ACADEMY sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người dùng hợp pháp và chính đáng. 
  • Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ AIM ACADEMY khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ kết nối tuyển dụng. 
  • Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một bên thông báo cho bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.  
  • AIM ACADEMY tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị Người dùng đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 
  • Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với người tìm việc. Đối với AIM ACADEMY sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu. 
  • Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho AIM ACADEMY. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: AIM ACADEMY sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. AIM ACADEMY sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên trang web Marketingandadvertisingjobs. 
  • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên. 
 • HIỆU LỰC
  • Các điều khoản quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người dùng. AIM ACADEMY sẽ công bố rõ trên website, về những thay đổi, bổ sung đó. 
  • Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản tại Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của tại Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này vẫn giữ nguyên giá trị. 
  • Thỏa thuận này có giá trị như hợp đồng (“Hợp đồng”). Người dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện từ. Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo pháp luật về giao dịch điện tử. Bằng cách nhấn vào nút “Tôi đồng ý”, Người dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp đồng này và Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (nếu có) với AIM ACADEMY. 
  • Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại đơn đặt hàng, hợp đồng dịch vụ (được cung cấp và ký giữa các bên), bản Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ kết nối tuyển dụng. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại đơn đặt hàng, hợp đồng dịch vụ và bản Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này, thì AIM ACADEMY có quyền gỡ bỏ mọi đăng tuyển, nội dung hoặc đường dẫn của bạn hoặc gỡ bỏ, vô hiệu hóa tài khoản sử dụng trang web Marketingandadvertisingjobs nếu xét thấy cần thiết và tạm dừng và/ hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại phí dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, AIM ACADEMY có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn. 
  • Bản Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thỏa thuận giữa trang web Marketingandadvertisingjobs và bạn, và thay thế mọi thỏa thuận trước đây về chủ đề này. Trang web Marketingandadvertisingjobs có thể sửa đổi bản Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên trang web Marketingandadvertisingjobs. 
  • Bạn đồng ý xem lại bản Thỏa thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngừng truy cập trang web Marketingandadvertisingjobs. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng trang web Marketingandadvertisingjobs sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy. 
  • Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thỏa thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu hiệu lực. Việc trang web Marketingandadvertisingjobs không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thỏa thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ. 
  • Bản Thỏa thuận này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai. Tất cả các logo, tên chi nhánh, các sản phẩm, tên thương mại hay các nhãn hiệu dịch vụ xuất hiện ở đây có thể là các tên thương mại hay các nhãn dịch vụ của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Các tham chiếu đến tên thương mại bất kỳ, nhãn hiệu dịch vụ và các liên kết đến hoặc từ trang web Marketingandadvertisingjobs đều được thực hiện chặt chẽ để làm rõ và nhận dạng và không cấu thành sự chứng thực của trang web Marketingandadvertisingjobs về các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin do người chủ sở hữu của tên thương mại, nhãn dịch vụ, hoặc liên kết, đề nghị hoặc sự chứng thực của trang web Marketingandadvertisingjobs bởi người sở hữu các sản phẩm, dịch vụ hoặc liên kết đó. 
 • THÔNG TIN LIÊN LẠC

   

  Marketingandadvertisingjobsvn là tên trang web của:
   

  Công Ty Cổ Phần Đào Tạo AIMACADEMY

  Địa chỉ: 146Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

  Điện thoại: (84) 93 1333 150
   

  Nếu bạn có câu hỏi về Điều Khoản và Điều Kiện Kết Nối Tuyển Dụng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ contact@aimacademy.vn để được giải đáp nhanh nhất.