Ưu đãi 15% khóa học Market Insights.

Xem ngay
Đăng nhập VI EN

logo logo

VI EN

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HỌC

Bạn phân vân không biết nên lựa chọn môn nào trong 20 môn học Marketing & Communication tại AIM Academy?

Hãy trả lời những câu hỏi sau đây để
hệ thống
đánh giá và gợi ý các môn
phù hợp với bạn.

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI CỦA BẠN

NHU CẦU CỦA BẠN KHI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

E-COMMERCE

BRAND (Experienced)

BRAND (Beginner)

RESEARCH

DIGITAL (Planning)

DIGITAL (Performance)

DIGITAL (Beginner)

PR

EVENT

ACCOUNT

PLANNER (Experienced)

PLANNER (Beginner)

CREATIVE

START-UP (Manage)

START-UP (Do It Yourself)

Bạn đang theo đuổi nghề Marketing & Communication và muốn tìm hiểu về các khóa học tại AIM Academy?

Tư vấn miễn phí