Chương trình học

Các khóa học chiến lược và chiến thuật marketing cho thương hiệu và cá nhân tự kinh doanh.

Các khóa học về sáng tạo nội dung – từ lên chiến lược đến thực thi.

Các khóa học tiếp thị trên nền tảng số từ tổng quan các nền tảng đến vận dụng trên từng kênh.

Chứng chỉ CHUYÊN NGHIỆP

Professional-cert copy
Nhận Chứng chỉ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế được bảo chứng bởi Cannes Lions – tiêu chuẩn toàn cầu trong ngành marketing và communication, khi hoàn thành một chương trình học tại AIM.

Ưu đãi

Ưu đãi Tết 2024