CÁC GIẢNG VIÊN TẠI AIM ACADEMY

Giảng viên là linh hồn của AIM. Tất cả các khóa học sẽ không thể thành công nếu không có sự nỗ lực, kiên nhẫn và nhiệt thành của các anh chị.

Anh Trần Thanh Lâm

Strategic Planning Manager, DSquare
Xem thêm

Chị Võ Thái Thảo

Google Trainer Digital Marketing Team Leader - IMM Group
Xem thêm

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng

Account Strategist - Google
Xem thêm

Chị Phạm Thị Diệu Anh

Managing Director AIM Academy
Xem thêm

Anh Lý Nguyên Khương

Former Regional Marketing Manager & Red Bull - South East Asia Market
Xem thêm

Anh Trần Ngọc Đức Bình

Research and Insight Senior Manager – GroupM Việt Nam
Xem thêm

Anh Nguyễn Bình Phương Vũ

Former Head of Strategic Planning, TBWA Group Việt Nam
Xem thêm

Chị Dương Xuân Thảo

Former Head of Strategic Planning, DSquare
Xem thêm

Chị Đỗ Minh Khang

Strategy & Insights, Mindshare Vietnam
Xem thêm

TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN TẠI AIM ACADEMY