19.08.2019

Chân Dung Nghề Creative

“MẶT CẮM VÀO BRIEF ĐẦU TÍT LÊN GIỜI  ĐÍT LÊ KHẮP NƠI CHÂN VẮT TỚI CỔ” Nghe sao “vã” quá vậy! Nhưng chính những điều đó đã họa nên thật trần trụi nghề Creative qua phần chia sẽ hóm hỉnh và...

Xem thêm