22.10.2019

Truy Tìm Chân Dung Của Một Account Executive Qua Chiếc CV

Bạn đã nghe chuyện “Ngày xưa có một con bò” chưa? Nếu chưa thì thôi tạm bỏ qua đi, hãy đến với câu chuyện “Agency có một a cow”. Bạn “bò” ấy tên trên hồ sơ là Account Executive. Nhưng bạn ấy có lai lịch thế nào, lợi hại ra sao, “cày” những công việc gì? Lướt qua CV của...

Xem thêm