15.05.2019

Nhật Ký Những Ngày Đầu “Trầy Trật” Của Một Account Intern – Phần Cuối

Thứ Hai của tuần 2. Còn 4 ngày nữa đến buổi pitch. Hà bước vào văn phòng sau chuyến đi chơi xa cuối tuần. Chưa có mấy ai nhưng Hà thấy rất nhiều tờ giấy ghi ý tưởng, những layout, những mockup dán khắp nơi trên tường kính. Công trình làm việc suốt cuối tuần của các...

Xem thêm