CÁC HOẠT ĐỘNG SẮP DIỄN RA TẠI AIM

Với mong muốn trở thành cầu nối về nhân sự trong thị trường việc làm đầy biến động của ngành Marketing & Communication, AIM liên tục có các sự kiện kết nối nhà tuyển dụng và sinh viên cũng như các sự kiện giúp học viên hiểu rõ các phân ngành nhỏ của Marketing.

29 Th1
7:00 sáng
9:30 chiều
HCMC, Vietnam
18 Th10
8:00 sáng
5:00 chiều
HCMC, Vietnam