CÁC HOẠT ĐỘNG SẮP DIỄN RA TẠI AIM

Với mong muốn trở thành cầu nối về nhân sự trong thị trường việc làm đầy biến động của ngành Marketing & Communication, AIM liên tục có các sự kiện kết nối nhà tuyển dụng và sinh viên cũng như các sự kiện giúp học viên hiểu rõ các phân ngành nhỏ của Marketing.

31 Th10
9:30 sáng
12:00 chiều
AIM Academy, 146bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, HCM
26 Th9
9:30 sáng
12:00 chiều
AIM Academy, 146bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, HCM
22 Th8
9:30 sáng
12:00 chiều
Link tham dự sẽ được gửi cho bạn sau khi đăng ký thành công
25 Th7
9:30 sáng
12:00 chiều
AIM Academy - 146Bis Nguyễn Văn Thủ Q.1