CÁC HOẠT ĐỘNG SẮP DIỄN RA TẠI AIM

Với mong muốn trở thành cầu nối về nhân sự trong thị trường việc làm đầy biến động của ngành Marketing & Communication, AIM liên tục có các sự kiện kết nối nhà tuyển dụng và sinh viên cũng như các sự kiện giúp học viên hiểu rõ các phân ngành nhỏ của Marketing.

13 Th3
9:30 sáng
12:00 chiều
AIM Academy, 146bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, HCM
16 Th1
9:30 sáng
12:00 chiều
AIM Academy, 146bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, HCM
19 Th12
9:30 sáng
12:00 chiều
AIM Academy, 146bis Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, quận 1, HCM