22.10.2019

Truy Tìm Chân Dung Của Một Planner Qua Chiếc CV

Planner có vẻ là thuật ngữ nghề nghiệp khá xa lạ cho một sinh viên mới ra trường. Và nhiều người cho rằng, mới ra trường làm gì lên chiến lược, tư duy lên kế hoạch thế này thế nọ, và chỉ dành cho những người có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên mà thôi! Tuy nhiên, vị trí...

Xem thêm
17.10.2019

Cách Lập Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Trong Nghiên Cứu Thị Trường (Phần 2)

Nếu như ở phần 1, chúng ta đã nắm được những bước cơ bản để lập một bảng câu hỏi...

Xem thêm
16.10.2019

Cách Lập Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Trong Nghiên Cứu Thị Trường (Phần 1)

Ngày xưa các cụ dạy biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng ngày nay doanh nghiệp muốn thắng...

Xem thêm
15.10.2019

6 Bước Để Có 1 Câu Tagline “Để Đời”

Nhiều người bảo làm Copywriter nhàn lắm, nuôi ăn nuôi ngủ nó để lâu lâu nó phán cho một câu...

Xem thêm
14.10.2019

Truy Tìm Chân Dung Của Một Digital Marketer Qua Chiếc CV

Digital Marketer – một công việc nghe hết sức thời đại. Nhưng làm Digital là làm gì? Là chạy quảng...

Xem thêm