14.01.2019

4 Băn Khoăn Nghề Event Khiến Newbie ‘Thích Mà Không Dám Nhích’

Xây dựng các digital channel để truyền thông tới khách hàng nhưng lại không rõ consumer journey, nên khả năng được tiếp cận là ‘hên xui’. Chọn KOLs cho influencer marketing mà cứ thấy ai ‘nổi nổi’, nhiều followers chút là chọn, cuối cùng thì ‘tiền mất tật mang’. Không tiếp cận đúng target audience mà chi phí bỏ ra...

Read more
14.01.2019

Tiki – Làm Sao Chiếm Lĩnh Thị Trường Với Chiến Lược Truyền Thông Dài Hạn?

Xây dựng các digital channel để truyền thông tới khách hàng nhưng lại không rõ consumer journey, nên khả năng...

Read more
14.01.2019

Có Nên Đi Học Một Khoá Học Marketing Ngắn Hạn?

Xây dựng các digital channel để truyền thông tới khách hàng nhưng lại không rõ consumer journey, nên khả năng...

Read more
14.01.2019

Làm Marketing Là Làm Gì?

Xây dựng các digital channel để truyền thông tới khách hàng nhưng lại không rõ consumer journey, nên khả năng...

Read more
14.01.2019

Có Nên Đi Học Một Khoá Học Marketing Ngắn Hạn?

Xây dựng các digital channel để truyền thông tới khách hàng nhưng lại không rõ consumer journey, nên khả năng...

Read more