Tháng 7 Này Bạn Có Dám Phá Cách Để Chiến Thắng?

Trong Liên hoan Cannes Lions 2016, Ogilvy & Mather Vietnam đã mang lại niềm tự hào cho ngành Tiếp thị – Truyền thông trong nước với chiến thắng giải Bạc hạng mục Direct và giải Đồng hạng mục PR tại Cannes Lions bằng chiến dịch giải cứu loài tê giác. Từ thành tích này của Ogilvy & Mather Vietnam, hãy…