ĐẰNG SAU EVENT OPERATION KHÔNG CHỈ LÀ YẾU TỐ KỸ THUẬT

Khâu Event Operation không chỉ thiên nhiều mặt thực thi, quản lý và điều phối, mà còn yêu cầu khả năng tiên liệu và xử lý sự cố và khủng hoảng “thần sầu”. SỰ KIỆN NÀO CŨNG TIỀM ẨN NHIỀU KHÓ KHĂN ĐẾN TỪ BẤT KỂ ĐÂU! Bất kỳ chuyên viên điều phối sự kiện chuyên nghiệp nào cũng biết…

MUỐN HỌC NGHỀ EVENT? RỜI MẮT KHỎI MÀN HÌNH VÀ XẮN TAY ÁO LÊN!

Ai trong đời cũng từng tham gia tổ chức sự kiện: việc nhỏ như tổ chức sinh nhật, họp mặt gia đình đến tổ chức văn nghệ cho trường lớp. Nghề tổ chức sự kiện như một đam mê ngấm sâu vào nhiều bạn trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khoảnh khắc vỡ òa trong tiếng vỗ…