Chạy Ad Thì Cần Quái Gì Plan?!

Đặt mục tiêu tập trung, lên kế hoạch dựa trên hành vi của người dùng và chọn được KPI phù hợp là 3 tips chạy ad lớp Performance Digital Marketing tại AIM

Chọn Đúng Chỉ Số - Yếu Tố Quyết Định Trong Đo Lường Hiệu Quả Digital Marketing

Khi nói về việc đo lường hiệu quả digital marketing hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến chỉ số như CPM, CPC, CPL Tuy nhiên, trong một bảng report với hàng trăm chỉ số (metric) xanh đỏ tím vàng, nếu chỉ được chọn 1 metric nói lên sự thành công hay thất bại của dự án, liệu bạn có thể tự tin trả lời?