Brand Marketer: Chỉ Đam Mê Thôi Chưa Đủ!

Ở vị trí ‘đứng mũi chịu sào’, người làm brand luôn đối diện với nhiều thử thách ‘tưởng không khó mà khó không tưởng’. Vì vậy, để lọt vào số rất ít nhân sự thành công và trụ vững với nghề, bạn cần bổ sung ngay cho mình những bí kíp, kĩ năng sống còn của một brand marketer. Sáng…