Content - Vì Đâu Phải Nhìn Kỹ Nghĩ Sâu?

Người dùng giờ đây đã nắm trong tay sức mạnh kiểm soát. Họ được chọn mình đọc gì, nghe ai nói và ‘tiêu thụ’ nội dung khi nào. Chính sự thay đổi này buộc người content phải ngồi lại và hiểu rõ hơn về công việc của mình cũng như thay đổi kịp thời để sống sót trong kỷ nguyên của nội dung.

Nắm Trọn Content Marketing Chỉ Trong 1,5 Tháng!

CONTENT MARKETING LÀ GÌ? TẠI SAO PHẦN LỚN DOANH NGHIỆP ĐỀU CẦN CONTENT MARKETING? Theo Content Marketing Institute, Content Marketing là cách tiếp cận chiến lược tập trung vào việc xây dựng (create) và phân phối (distribute) những nội dung có giá trị (valuable) một cách nhất quán (consistent) và phù hợp (relevant) để thu hút và giữ chân những…