Nắm Trọn Content Marketing Chỉ Trong 1,5 Tháng!

^606EB8C5192D32DA1B3F8F0C1A8C127982E80B5F860DDE8432^pimgpsh_fullsize_distr

CONTENT MARKETING LÀ GÌ? TẠI SAO PHẦN LỚN DOANH NGHIỆP ĐỀU CẦN CONTENT MARKETING?

Theo Content Marketing Institute, Content Marketing là cách tiếp cận chiến lược tập trung vào việc xây dựng (create) phân phối (distribute) những nội dung có giá trị (valuable) một cách nhất quán (consistent)phù hợp (relevant) để thu hút và giữ chân những khách hàng mục tiêu (target audience) cho thương hiệu, với mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh lòng tin của khách hàng để dẫn dắt và thay đổi hành vi của họ nhằm xây dựng hình ảnh và mang lại lợi nhuận (profit) cho thương hiệu.

“Content is King” – Nội dung chiếm đến 90% thành công trong việc xây dựng hình ảnh một thương hiệu và tạo mối quan hệ với khách hàng vì :

    • Content giúp xây dựng và nâng cao hình ảnh tốt đẹp của thương hiệu trong mắt người tiêu dùng, đồng thời giữ chân họ thông qua các nội dung hữu ích khác 

    • Content Marketing sau khi kết nối, cung cấp thông tin và đem lại giá trị cho khách hàng, sẽ giúp thúc đẩy doanh số về lâu dài qua việc gia tăng số khách hàng trung thành với sản phẩm.

tt

ĐIỂM NHẤN NÀO NỔI BẬT TRONG SUỐT KHÓA HỌC?

★ Nắm vững và ứng dụng kỹ năng storytelling để tiếp cận và thu hút người dùng bằng nội dung thương hiệu chặt chẽ.
Hệ thống hoá đầy đủ kiến thức giúp người học khai thác được Content từ xuất phát điểm và cách thức truyền tải nhằm đặt hiệu quả kinh doanh.
★ Thực hành và đánh giá Bản kế hoạch Content Marketing dựa trên các case-study thực tế.
★ Nắm được phương thức, cách làm và như quy trình chạy một campaign về content hiệu quả cho một thương hiệu.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

★ Những bạn trẻ muốn khởi nghiệp bằng một chiến lược nội dung bài bản cho thương hiệu.
★ Những chuyên viên từ phía Client và Agency muốn tìm hiểu những xu hướng mới nhất trong ngành cũng như các công cụ truyền thông nội dung hiệu quả.
★ Người “ngoại đạo” muốn chuyển hướng dấn thân vào lĩnh vực Marketing hoặc muốn hiểu biết thêm về cách đề ra chiến lược content hiệu quả để đẩy mạnh thương hiệu đang quản lý.

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KINH NGHIỆM VỀ CONTENT MARKETING

^396C8ECCC33EB81BF5554AC7928F5AF69E2EE99B6C54FF7D1D^pimgpsh_fullsize_distr

^A68AB0D718DCBD7BFAF3842A42075650D3F94FBC0290B39E75^pimgpsh_fullsize_distr

Thông tin khóa hc:

> Khai giảng: 29/09/2016
> Thời gian: tối thứ 3-5, từ 18h30 – 21h00,
> Số buổi: 15 buổi
> Học phí: 9,990,000 VND
Giảm ngay 5% học phí cho sinh viên & 10% học phí cho học viên cũ

* ĐẶC BIỆT: Các học viên sẽ được thử thách cùng bài tập tốt nghiệp cuối khóa bằng cách lập chiến lược Tiếp thị Nội dung hiệu quả để tăng doanh thu cho sản phẩm dép truyền thống của thương hiệu Biti’s.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ CONTENT MARKETING

1. Content Marketing là gì?
>Nhìn được bức tranh tổng thể ngành Content Marketing.
>Hiểu được tầm quan trọng của Tiếp thị nội dung.

^0B729C8863FA697E34E243F76B469A37CF37A6B8FBCC48B74C^pimgpsh_fullsize_distr

PHẦN 2: XÂY DỰNG NỀN TẢNG CONTENT MARKETING

2. Hoạch định chiến lược Content.
>Hiểu được Content Strategy là gì!
>Cách làm một chiến lược content.

3. Thấu hiểu tâm lý người dùng (Insights) và đặt thương hiệu vào câu chuyện (Brand story)

4. Phát triển ý tưởng
>Hiểu được đường lối, cách liên kết ý tưởng với thương hiệu.
>Cách triển khai ý tưởng từ big ideas của chiến lược.

^A68AB0D718DCBD7BFAF3842A42075650D3F94FBC0290B39E75^pimgpsh_fullsize_distr

PHẦN 3: TRUYỀN TẢI CONTENT QUA CÁC KÊNH

5. Giới thiệu về các kênh
>Tổng quan về các kênh tiếp thị online hiệu quả hiện nay.

6. Kênh Video Content
>Bí quyết tạo ra những Video Content hiệu quả.

7. Kênh Web, Blog, Forum, Email.
>Thấu hiểu tính chất, ích lợi của từng channels trong hiệu quả tiếp thị.
>Các content nào thích hợp với từng platform.

8.Kênh người nổi tiếng và Social Media (1)

9.Kênh người nổi tiếng và Social Media (2)

10.Triển khai nội dung.
>Cách làm nội dung và phương pháp thích hợp cho từng nội dung.
>Phân tích, đánh giá và điều phối content phù hợp trong từng giai đoạn.

11. Khuynh hướng mới – Stunt Marketing.

12. Đội ngũ làm Content Marketing và các kỹ năng cần thiết
>Vai trò, vị trí của từng bộ phận trong lĩnh vực Tiếp thị nội dung.
>Hiểu được tầm quan trọng và cách phối hợp giữa các team trong việc hoàn thành một chiến lược.

13. Đo lường

14.Bài thuyết trình đầu tiên

^A68AB0D718DCBD7BFAF3842A42075650D3F94FBC0290B39E75^pimgpsh_fullsize_distr

PHẦN 4: TỐT NGHIỆP CUỐI KHOÁ

15. Thuyết trình tốt nghiệp cuối khoá

*
*
*
*
*

^F4DEE0AD97CD9083A877AEED31D8B0444123B5A3339C90ABAB^pimgpsh_fullsize_distr