Trần Minh Khoa | AiiM

Trần Minh Khoa

Account Director – J. Walter Thompson Vietnam

Anh Khoa tốt nghiệp Đại học Webster University Thailand và có hơn bảy năm kinh nghiệm trong ngành quảng cáo sáng tạo tại Việt Nam. Anh từng làm việc tại Lowe Vietnam và quản lý nhãn hàng chiến lược của Unilever là OMO. Hiện nay anh Khoa đang làm việc tại JWT và phụ trách các khách hàng Abbott, SuntoryPepsico (Tea+), KitKat, KFC… Anh Khoa đặc biệt đam mê cách kể chuyện của thương hiệu và các insight có thể tạo nên sự khác biệt trong ngành hàng và lòng trung thành vào thương hiệu.

Các khóa học giảng dạy

- Strategic Planning