Phạm Thị Diệu Anh | AiiM

Phạm Thị Diệu Anh

Cựu Director of Account Management - Leo Burnett

Chị Diệu Anh xây dựng sự nghiệp Quản Trị Khách Hàng qua hơn 15 năm làm việc tại Ogilvy & Mather và Leo Burnett. Với đam mê phát triển nhân tài trong ngành Tiếp Thị - Truyền Thông, chị Diệu Anh cùng 1 số đồng nghiệp cùng sáng lập nên AIM Academy. Chị Diệu Anh tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Tiếp Thị tại Đại Học Tây Úc.  

Các khóa học giảng dạy

- Account Management