Nguyễn Thị Hoàng Lan | AiiM

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Director, Invention-Content, Mindshare

Bắt đầu công việc với ngành Quảng cáo Truyền thông và Sản xuất chương trình từ những ngày đầu ở Việt Nam (1996), hiện chị Lan có mười năm nắm giữ vị trí Giám đốc bộ phận Phát triển Nội dung, phụ trách việc hoạch định chiến lược nội dung cho các khách hàng của công ty Truyền thông Mindshare thuộc tập đoàn WPP Media.

Các khóa học giảng dạy

- Media Principles

- Account Management