Đào Duy Thiện Bảo | AiiM

Đào Duy Thiện Bảo

Project & Event Manager - Legato Entertainment Group/ Founder of 4E Freelancer Event Director Team

Anh Bảo có hơn mười sáu năm kinh nghiệm và là một trong những chuyên viên Tổ chức Sự kiện có uy tín nhất trong ngành. Anh là người duy nhất trải nghiệm khi tổ chức rất nhiều loại sự kiện từ lễ hội văn hoá, gameshow, chương trình giải trí, các sự kiện thương mại dành cho các tập đoàn và nhãn hàng hàng đầu Việt Nam. Trải qua quá trình tự học hỏi để được như ngày hôm nay, anh Bảo luôn mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ các bạn trẻ học nghề bằng phương pháp truyền đạt thực tiễn, bên cạnh việc tạo cơ hội trải nghiệm trong những sự kiện lớn cho các bạn học viên như Duyên Dáng Việt Nam, Liveshow Lệ Quyên.

Các khóa học giảng dạy

- Event Operation