Nguyễn Hồng Ngọc Mai Trâm | AiiM

Nguyễn Hồng Ngọc Mai Trâm

Senior Brand Manager - Menarini

Chị Trâm có hơn 5 năm kinh nghiệm trong Quản Trị Thương Hiệu tại các tập đoàn hàng đầu. Trước khi trở thành Senior Brand Manager tại Menarini – thuộc 15 công ty dược hàng đầu thế giới – chị Trâm đã xây dựng sự nghiệp thông qua nhiều tập đoàn quốc tế như Unilever trong vai trò Brand Manager của nhãn hàng Ponds, Lotte và Johnson & Johnson.

Các khóa học giảng dạy

- Hands-on Marketing