Nguyễn Hoàng Khang | AiiM

Nguyễn Hoàng Khang

National Trade Manager - Coca-cola

Anh Khang là một trong những chuyên gia Trade Marketing hiếm hoi tại Việt Nam. Trước khi làm việc tại Coca-Cola, Anh Khang đã từng giữ vị trí Logistic Supervisor tại Vietnam Brewery Limited và vị trí Assistant Trade Marketing Manager – ngành hàng giặt tẩy tại Unilever.