ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN – CHƯƠNG TRÌNH “CÙNG AIM SĂN VIỆC”

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Tất cả học viên cũ và học viên mới đăng ký khoá học Hands-on Marketing, Digital Platform Management, Event Management.

II. THỜI GIAN ÁP DỤNG:
Áp dụng cho tất cả đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 10.10.2017 đến ngày 31.12.2017.

III. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:
Các quyền lợi học viên sẽ được hưởng khi tham gia chương trình:

A. Ưu đãi học phí
Cụ thể:
– Hands-on Marketing: học viên được ưu đãi 20% học phí khi đăng ký trọn khoá.
– Digital Platform Management: học viên được ưu đãi 15% học phí khi đăng ký trọn khoá.
– Event Management: học viên được ưu đãi 15% học phí khi đăng ký 4 học phần trở lên.

B. Tham gia chương trình cố vấn nghề nghiệp – Career Mentoring
Thông qua việc kết nối những chuyên gia giàu kinh nghiệm, chương trình cung cấp cho học viên những lời khuyên hữu ích trên con đường sự nghiệp ngành Marketing & Communication.
Hình thức: Mỗi học viên sẽ được kết nối với một mentor dựa trên lĩnh vực chuyên môn cần cố vấn. AIM Academy sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ cho nhóm 3 – 5 học viên với mentor của mình vào mỗi tháng.
Chủ đề: Mentor sẽ đưa ra những lời khuyên cho học viên về các vấn đề xoay quanh sự nghiệp như: con đường phát triển sự nghiệp, kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, lựa chọn cơ hội nghề nghiệp,…
Thời gian: Chương trình cố vấn nghề nghiệp sẽ diễn ra trong 3 tháng. Trong quá trình cố vấn, học viên có thể được sắp xếp chuyển đổi mentor dựa trên nhu cầu cố vấn thực tế.

C. Miễn phí tham dự các sự kiện Open Dream Door, Job Matchmaker, Master Your CV

Học viên sẽ được miễn phí tham dự các sự kiện Open Dream Door, Job Matchmaker, Master Your CV do AIM Academy tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày đăng ký (hoàn tất học phí) đến hết ngày 31.03.2018.

IV. ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
– Chương trình được áp dụng cho các khoá học khai giảng trước ngày 31.03.2018 và khi thanh toán toàn bộ học phí trước 20 ngày khai giảng.
– Không kết hợp với các chương trình ưu đãi khác bao gồm ưu đãi 10% cho đăng ký trước 20 ngày khai giảng và 5% cho đăng ký trước 10 ngày khai giảng.
– Ưu đãi học phí không được quy đổi thành tiền mặt.
– Học phí đã đóng trong khuôn khổ chương trình ưu đãi sẽ không được hoàn trả với bất cứ lí do gì.
– Những yêu cầu dời, đổi hay chuyển nhượng khoá học sẽ tuân theo Quy định hiện tại, được đăng tải trên website của AIM Academy.

Để được tư vấn cụ thể, vui lòng gọi ngay hotline: 028 3911 5506