Đăng ký Hội Thảo Career Compass – Client vs Agency: Ai sẽ giành lấy ngôi “đế vương” Công việc lý tưởng nhất?

Họ tên: *
E-mail: *
Số điện thoại:*
Công việc hiện tại*
Công ty/ Trường hiện tại*
Bạn muốn giữ chỗ cho buổi Career Compass nào sắp tới ?*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *