Để hiểu thêm về tuýp người và kiến thức chuyên ngành của bạn, hãy trả lời những câu hỏi dưới đây 1. Dầu gội Rejoice tập trung vào phân khúc khách hàng nào? A. Nữ, thu nhập trung bình B. Nữ, thu nhập cao C. Cả nam & nữ, thu nhập trung bình D. Cả nam & nữ, thu nhập…