Chạy Ad Thì Cần Quái Gì Plan?!

Đặt mục tiêu tập trung, lên kế hoạch dựa trên hành vi của người dùng và chọn được KPI phù hợp là 3 tips chạy ad lớp Performance Digital Marketing tại AIM

Nên Đầu Tư Xây Dựng Thương Hiệu Khi Nào?

Nên chi tiền cho giảm giá hay đầu tư cho hoạt động giúp nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng? Nên dành ngân sách tưởng thưởng các bạn sales hay giúp công ty xây dựng một bộ nhận diện cho ‘ra ngô ra khoai?”.

Bốn Chữ C Quyền Lực Marketer Cần Biết Trước Khi Triển Khai Các Hoạt Động Marketing

Google, Apple hay gần gũi nhất là TH True Milk… tất cả đều khẳng định rằng cơ hội kinh doanh luôn tồn tại dù thị trường có ‘đỏ’ đến mức nào. Cơ hội luôn có là vậy. Ấy thế mà tại sao không ít doanh nghiệp lại ‘biến mất’ chỉ sau một thời gian ‘chinh chiến’ trên thị trường?