Chạy Ad Thì Cần Quái Gì Plan?!

Đặt mục tiêu tập trung, lên kế hoạch dựa trên hành vi của người dùng và chọn được KPI phù hợp là 3 tips chạy ad lớp Performance Digital Marketing tại AIM

Nên Đầu Tư Xây Dựng Thương Hiệu Khi Nào?

Nên chi tiền cho giảm giá hay đầu tư cho hoạt động giúp nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng? Nên dành ngân sách tưởng thưởng các bạn sales hay giúp công ty xây dựng một bộ nhận diện cho ‘ra ngô ra khoai?”.