Join the first Mastermind Workshop from Cannes Lions in Vietnam for experts in Marketing - Communications

“What really decides consumers to buy or not to buy is the content of your advertising, not its form” – David Ogilvy More than ever, in this storm of hyper competition and the declining effectiveness of traditional marketing methods, it is absolutely the age of “the winner takes it all” where the biggest budgets do not guarantee engagements, where the…

XÂY DỰNG EVENT PROPOSAL THUYẾT PHỤC SAU 2 THÁNG

Đối với dân Event, việc xây dựng một bản kế hoạch tổ chức chỉn chu và đầy đủ là bí quyết cho sự thành công của bất kỳ sự kiện nào. Tuy nhiên, có một sự thật không bàn cãi: tất cả những ý tưởng cho sự kiện sẽ mãi chỉ nằm trên giấy nếu proposal của bạn không phù…