Career Compass 04 Mar 2017: ĐỪNG VÀO MARKETING NẾU KHÔNG NẮM BÍ KÍP SỐNG SÓT VỚI “BÃO” KỸ THUẬT SỐ!

Họ tên: *
E-mail: *
Số điện thoại:*
Công việc hiện tại*
Công ty/ Trường hiện tại*
Bạn muốn giữ chỗ cho buổi Career Compass nào sắp tới ?*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *