Career Compass 04 Mar 2017: Đừng Vào Marketing Nếu Không Nắm Bí Kíp Sống Sót Với “Bão” Kỹ Thuật Số!

Họ tên: *
E-mail: *
Số điện thoại:*
Công việc hiện tại*
Công ty/ Trường hiện tại*
Bạn muốn giữ chỗ cho buổi Career Compass nào sắp tới ?*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *