Bạn muốn dấn thân vào nghề Marketing? Chia vui cùng bạn: Khoảng 49% thông tin tuyển dụng ở Việt Nam hiện nay là dành cho nhân sự trong ngành Marketing. Chia lo cùng bạn: Ngành Marketing chính là một mê hồn trận khốc liệt. Hơn 90% sinh viên Marketing khi tốt nghiệp Đại học không biết rõ mình phù hợp…

Vui lòng đăng ký để được cập nhật các thông tin chuyên ngành, bài viết chi tiết về nội dung buổi chia sẻ ngày 1/10 vừa qua và tìm hiểu thêm thông tin về lịch hội thảo của ông Yonathan sắp tới trong tháng 11/2016.

Để hiểu thêm về tuýp người và kiến thức chuyên ngành của bạn, hãy trả lời những câu hỏi dưới đây 1. Dầu gội Rejoice tập trung vào phân khúc khách hàng nào? A. Nữ, thu nhập trung bình B. Nữ, thu nhập cao C. Cả nam & nữ, thu nhập trung bình D. Cả nam & nữ, thu nhập…